top of page
  • Forfatterens bildeTeam Eiendomskoden

Guide: Kom i gang med å flippe bolig


Å flippe bolig kan være en god inntektskilde. Flipping handler i bunn og grunn om å kjøpe en bolig, tilføre en verdiøkning, for så å selge eiendommen med fortjeneste etter kort tid. Her er våre 7 beste tips til hvordan du kan tilføre din bolig verdi – og gå ut med gevinst.


Kom i gang med å flippe bolig


I denne guiden om å flippe bolig vil du lære:

  1. HVA ER FLIPPING OG VERDIØKNING AV EIENDOM

  2. HVORDAN ØKE VERDIEN PÅ EN EIENDOM SOM SKAL FLIPPES

  3. VELG RIKTIG MÅLGRUPPE FØR DU FLIPPER

  4. VERDIØKNING AV EIENDOM – UTEN RENOVERING

  5. OPPGRADERING OG RENOVERING FOR Å ØKE BOLIGVERDIEN

  6. 8 STEG FOR Å LYKKES MED Å FLIPPE BOLIG

  7. NØKKELEN TIL Å KOMME I GANG MED BOLIGFLIPP


Kort forklart: Skal du tjene penger på å flippe bolig, må du øke verdien før du selger.


Vi har satt opp en oversikt over hvorfor dette er viktig og hva det kan bety for deg som eiendomsinvestor, slik at du faktisk tjener penger på å flippe boliger eller leiligheter.

´

Mange tror de stoppes fra å tjene penger på flipping på grunn av mangel på kapital. Det som egentlig stopper dem er manglende kunnskap om eiendom og verdiøkning av bolig.


Eiendomskoden brenner for å hjelpe folk som ønsker å sette fart på sin eiendomskarriere. En viktig del av jobben som eiendomsinvestor er å sørge for en verdiøkning i boligen eller eiendommen du investerer i. Dette er spesielt viktig dersom du skal flippe bolig.


Nøkkelen til å lykkes innen eiendom eies ikke bare av de med stor formue eller de få utvalgte som får tak i eiendommene før alle andre.

Det du trenger er kunnskap og kontakter. Bare slik kan du finne de virkelig gode investeringsprosjektene og bygge kapital.Sammen med teamet mitt i Eiendomskoden har jeg utviklet et eget kurs og et unikt nettverk for eiendomsutviklere og investorer i Norge. Kunnskap og nettverk er nøkkelen til å lykkes når det kommer til innhenting av kapital og investering i eiendom.


Nå skal vi dele noen grunnleggende tips til hvordan du kan tilføre verdi til din eiendom, for så å refinansiere eller selge med fortjeneste og tjene penger på å flippe bolig eller leilighet.


1) HVA ER FLIPPING OG VERDIØKNING AV EIENDOM?


Verdiøkning av eiendom handler om hvordan DU kan tilføre verdi på en eiendom. Det vil si, verdi som du selv har full kontroll på, uavhengig av den markedsstyrte verdien. Er målet ditt å tjene penger på å flippe bolig, må du selv ta kontroll på din investering.


Du kan selvfølgelig satse på at markedet går opp og at rentene går ned, men dette er utenfor din kontroll. Derfor er det viktig at du som ønsker å tjene penger på eiendom har stålkontroll på alt som du selv kan påvirke i forhold til verdiøkning.


En verdiøkning kan gi deg en god fortjeneste ved salg av din eiendom. Det kan også gi deg bedre finansieringsavtaler, slik at du får mindre kostnader.


Begge deler gir deg mer penger på bok. Det handler altså om lønnsomme og godt kalkulerte investeringer, og om hvordan du kan sikre din fortjeneste og begrense risikoen. Slik vil du til slutt tjene penger på eiendom og sette fart på din eiendomskarriere.


2) HVORDAN ØKE VERDIEN PÅ EN EIENDOM SOM SKAL FLIPPES?


Har du en bolig som skal flippes, kan du øke verdien på den gjennom renovering og oppussing. Først og fremst handler det om å finne gode og kostnadseffektive løsninger for renovering som faktisk gir verdiøkning, slik at du kan selge eiendommen med fortjeneste.


Det er et enkelt regnestykke: Førverdi + tilført verdi = Ny verdi


I teorien er det et enkelt regnestykke, men det er mange fallgruver når du skal jobbe med verdiøkning av en eiendom som skal flippes for fortjeneste. Kostnadene kan raskt spise opp verdiøkningen hvis det ikke gjøres på den riktige måten eller av de riktige grunnene.


Hvis du bruker for store kostnader på å tilføre ny verdi, kan kostnadene overstige den reelle nye verdien. Det er ikke lønnsomt. Du må sikre at verdiøkningen gir en mulighet for å få en realisert verdiøkning ved salg eller refinansiering, slik at du oppnår en fortjeneste.


3) VELG RIKTIG MÅLGRUPPE FØR DU FLIPPER


En av de tingene du må vite før du setter i gang med et nytt prosjekt med mål om å tjene penger på å flippe bolig, er hvem målgruppen din skal være.


Hvis du skal selge prosjektet ditt med fortjeneste, må du sikre at de endringene du tilfører eiendommen er de samme som målgruppen din ønsker, trenger og er villige til å betale for.


Et spabad kan være med på å øke verdien til en leilighet, men hvis målgruppen din egentlig ønsker seg et ekstra soverom, er det ikke spabad du skal gå for.


Kunnskap om markedet og hva målgruppen ønsker er derfor viktig allerede før du

starter planleggingen av ditt investeringsprosjekt.4) VERDIØKNING AV EIENDOM – UTEN RENOVERING


Når vi i eiendomsbransjen snakker om verdiøkning av eiendom, deler vi denne i tre deler:


1) Verdien på selve bygningen

2) Verdien av tomten

3) Verdien på papirene som følger tomten


Renovering er noe du først og fremst gjør på selve bygningen, og som i enkelte tilfeller

kan gjøres med tomten. Det er ofte der det er gevinst å hente når du skal flippe bolig.Du kan også tilføre verdi ved å sørge for at du har papirer på at eventuelle framtidige prosjekt kan gjøres mulig, at du har fått godkjenninger som krever mye tid, at du har arkitekttegninger klare, leietakere osv.5) OPPGRADERING OG RENOVERING FOR Å ØKE BOLIGVERDIEN


En oppgradering innvendig kan gjøre underverker for verdiøkning. Folk liker å kjøpe eiendommer med rene flater og et fresht utseende. Uansett hva du vurderer å gjøre med en eiendom, vil det meste øke verdien. Likevel er det ikke alt som er en god investering.


Her gjelder det å ha målgruppen i hodet når du velger løsninger. Du skal ikke lage et hjem for deg selv, men for de som kjøper boligen. Når du vet hvem målgruppen din er, kan du så vurdere hvilken standard det skal være på oppgraderingen eller renoveringen.


Du kan også spare penger på å gjøre mye selv. Men vær oppmerksom på at du må følge alle byggeforskrifter slik at du henter inn fagfolk der hvor dette er påkrevd. Våtrom, røropplegg og elektrisk opplegg krever alle autorisert fagpersonell til en del av oppgavene.


I tillegg er det viktig at du ikke tar snarveier og bruker boligen som en prøvekanin dersom du velger å gjøre en del arbeid selv. Dårlig håndverk øker ikke verdien på boligen. Det kan i verste fall påføre deg ekstra kostnader hvis noe går galt eller du må gjøre jobben på nytt.Flippe bolig renovering


Enkle ting du kan gjøre for å renovere og oppgradere en bolig:


● Kjøkken

● Bad

● Gulv

● Vegger

● Tak

● Avretting

● Energieffektivisering

● Utvendig➡️ VIKTIG!

For å ha kontroll på en potensiell fortjeneste må du sørge for god planlegging, kalkulering, prosjektledelse og gjennomføring. Alle deler er like viktig. Dårlige kalkyler kan velte hele

prosjektet, og dårlig prosjektledelse kan bli kostbart.


6) 8 STEG FOR Å LYKKES MED Å FLIPPE BOLIG


Vår erfaring er at du må gjennom 8 ledd før du ser resultatene av jobben du har gjort:


1. SETT DEG MÅL

Lag tydelige mål for hva du vil oppnå med å flippe bolig. Sett deg konkrete og tallfestede mål, og tenk også på: Hva ønsker du å få ut av din eiendomsreise? Hva kan dette bety for deg og ditt liv fremover? Dette vil være en viktig motivasjonsfaktor i lengden.


2. PLANLEGGING AV PROSJEKTET

Undersøk alle muligheter og eventuelle begrensninger som er koblet til eiendommen. Dette er viktig, enten du allerede eier eiendommen selv, eller skal kjøpe en eiendom for å flippe. Med god planlegging reduserer du risikoen og hindrer uforutsette ting. Planlegg alltid for det uforutsette.3. LÅN OG FINANSIERING FOR Å FLIPPE BOLIG

En av de aller viktigste delene for å kunne øke verdien av en eiendom, er finansiering. Har du penger, eller trenger du å hente inn kapital? Skal du kjøpe bolig for å flippe og selge, eller skal du renovere og selge en bolig du har i din eiendomsportefølje i dag? Uansett må du ha kapital om du skal kunne investere i å flippe boligen.


4. RISIKOANALYSE FØR DU FLIPPER

Kalkulering av kostnader og forventet avkastning er viktig for å sikre en vellykket verdiøkning. Du skal maksimere avkastningen samtidig som du minimerer risikoen. Her gjelder det å ha kontroll så du ikke går i kostbare fallgruver som gjør at du i stedet for å tjene penger på eiendom, ender opp med å tape penger.


5. PROSJEKTLEDELSE FRA START TIL SLUTT

Når du skal sette i gang tiltak for verdiøkning er prosjektledelse essensielt. Du må ha kontroll på samarbeidspartnere, arbeidsoppgaver, avtaler og tidsforbruk og sørge for at ting skjer når det skal skje – og i riktig rekkefølge.


6. GJENNOMFØRING AV FLIPPEN

I dette steget vil du fysisk transformere eiendommen ved å steg-for-steg tilføre verdien du skal hente ut i neste steg. Det er også i denne delen at noen av de aller største fallgruvene ligger. Det gjelder derfor å ha kontroll på alle ledd og sørge for å følge planen som er lagt.


7. VERDITAKST AV BOLIGEN SOM ER FLIPPET

Hvilke siste tiltak skal til for at du skal sitte igjen med så mye gevinst som mulig? Er målet med verdiøkningen å få en ny verditakst for refinansiering eller salg av eiendommen? Det er ved en ny verditakst at du vil se resultatene av den jobben du har gjort.


8. SALG MED FORTJENESTE

Når eiendommen din er klar for å selges med fortjeneste, er det viktig å gjøre den klar til salg. Førsteinntrykket er viktig. Du kan ikke forvente at de som kommer på visning ser de samme mulighetene som du gjør. Velg en riktig megler og vurder boligstyling før salg.
 

Lær mer om eiendom og å flippe bolig


 

7) NØKKELEN TIL Å KOMME I GANG MED BOLIGFLIPP


Den raskeste måten å komme i gang med boligflipping, er å unngå alle fallgruvene som finnes. Hvorfor skal du kaste bort masse tid på å prøve og feile, og potensielt tape store summer, når du kan lære av de som har gått veien før deg og kan boligflipping fra A-Å? Enten du skal flippe bolig, leie ut eller selge: Det er mye penger å spare på å gjøre rett ting, til rett tid.


DU TRENGER ET STORT EIENDOMSNETTVERK


En av de viktigste nøklene for å lykkes, er gode samarbeidspartnere. I nettverket hos Eiendomskoden vil du knytte kontakter og mange få gode råd i vår lukkede nettverksgruppe for eiendomsutviklere. Her møter du alt fra investorer, utviklere, flipp-eksperter, håndverkere og folk helt i startgropen, samt våre dyktige kursmentorer som er eksperter innen eiendomsutvikling.


NETTKURS OM Å FLIPPE BOLIG - LÆR ALT DU TRENGER


Flipit er et online-kurs som gir deg et system for å sikre en inntekt gjennom verdiøkning av eiendom. Du lærer et system som øker lønnsomheten og reduserer risikoen ved en flipp. Gled deg til å få insider-tips fra bransjen som du ellers må bruke mange år på å lære fra egne, og ofte dyrekjøpte, erfaringer.


NETTKURS OM EIENDOMSINVESTERING OG LØNNSOM UTLEIE


Dette kurset gir deg et system for å sikre en passiv inntekt gjennom utleie og investering i eiendom. Du lærer hvordan du kommer i gang uten egenkapital, hvordan du bygger kapital og finner de gode investeringsobjektene. Ikke minst: du får et system for å automatisere og skalere din utleieportefølje, og for å maksimere fortjenesten på din eiendomsportefølje.


Kom i gang med å flippe bolig og eiendom


RAJEEV LEHAR OG EIENDOMSKODEN


Kom i gang med å flippe bolig

Rajeev startet sin eiendomsreise i Drammen med en fremleieleilighet som ga han 700 kr i overskudd hver måned. Den gangen var han student, og denne inntekten betalte telefonregningen hver måned. Slik åpnet han øynene for hva gjentakende passiv inntekt kunne bety – og døren til eiendomseventyret ble åpnet.


Siden den gang har Rajeev brukt sin bakgrunn som ingeniør til å strukturere og automatisere eiendomssatsningen, og han forvalter i dag eiendommer for flere hundre millioner kroner.


Alt han har lært på sin eiendomsreise, lærer han nå bort til de som ønsker å gå i hans fotspor og komme seg inn på eiendomsmarkedet – men som i dag kanskje står utenfor.


Enten du sitter uten egenkapital, allerede har 30 leiligheter, eller rett og slett vil kjøpe din første bolig, er Rajeev genuint interessert i å hjelpe deg med å komme deg til neste steg.


SNAKK MED EN RÅDGIVER OM DINE MULIGHETER INNEN EIENDOM


Har du en drøm om å komme i gang med eiendom? Eller ønsker du å bygge videre på din eksisterende eiendomsreise? Vi står klare for å hjelpe deg. Book en uforpliktende samtale med en av våre rådgivere – sammen kartlegger vi din situasjon og ser på veien videre.


Enten du har som mål å flippe boliger eller satser på utleie (eller begge deler), så sitter teamet vårt klare for å prate med deg om hvordan du skal nå dine mål og å bli en vellykket eiendomsinvestor. Sammen går vi dypere inn i det du nå har fått en innføring i, slik at du får alle forutsetninger for å ta de riktige valgene når du investerer i eiendom.I samtalen vil du få klarhet i...

➔ Hvor stopper det opp for deg i dag? Hva gjør at du ikke er der du ønsker å være?

➔ Hvordan vil du at fremtiden din skal se ut, og hvor mye vil du tjene hver måned?

➔ Hvilke steg må du ta for å komme dit du vil?


Etter samtalen...

➔ Hvis du vil at vi skal hjelpe deg videre...

➔ ... og vi føler at du er en god match for oss...

➔ Da er det mulig at vi inviterer deg til å bli en av de vi vil jobbe med i perioden fremover.


Våre dyktige rådgivere vil hjelpe deg med å definere ditt mål innen eiendom. Sammen legger dere en plan for å nå ditt mål og avklare hva du trenger å jobbe med videre.22 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page