top of page

ONLINEKURSET

FLIPIT

KJØPE, ØKE VERDI OG SELGE

KURSET

Sitter du med en drøm om å investere i eiendom eller fått smak mulighetene du har med eiendommer, er dette midt i blinken for deg. Her får du insidertips fra eiendomsbransjen som du ellers må bruke mange år på å lære fra egne og ofte dyrekjøpte erfaringer.

 

Vi har samlet kunnskap og erfaring fra en mengde ulike flipper, og satt dette i et system som øker lønsomheten og reduserer risikoen ved en flipp. Du kan nå få alt servert på et gullfat i denne kurspakken.

I nettkurset Flipit vil du også lære hvordan du kan skape verdiøkning med gode og gjennomtenkte renoveringer og oppgraderinger av eiendommen, som gjør at du raskt kan få en fortjeneste ved salg, eller verdiøkning for bedre finansieringsavtaler.

KURSPLAN

F.L.I.P.I.T - SYSTEMET

Image by Estée Janssens

Førprosjekt: Idé, mål og kalkyler

1

I denne modulen skal du finne ditt frihetstall, som hjelper deg å sette langsiktige mål med dine investeringer. 

 

Og ikke minst, du skal lære hvordan du kan benytte ditt nettverk for å øke mulighetene dine, hvordan du finner riktig eiendom og hvordan du vurderer om prospektet du finner kan være en god flipp.

 

Du blir også introdusert til det viktigste med all eiendomsinvestering - å ta høyde for risiko. I løpet av denne modulen skal du ha funnet en eiendom du ønsker å jobbe videre med i dette kurset, som blir din case for oppgavene enten du kjøper den eller jobber med den "på papiret". 

Image by Robert Bye

Lån og finansiering

2

En av de aller viktigste delene for å kunne flippe en eiendom er finansiering. I denne modulen går vi gjennom finansiering, hvordan du kan få finansiering, ulike måter å finansiere en eiendom på og hvordan du kan stille sterkere hos banken.

 

Kapital trengs i en hver investering og transaksjon, og for at du skal posisjonere deg riktig for å hente inn kapital, gjelder det å starte å tenke som en investor og lære deg hvordan og hvor du kan finne dine eventuelle samarbeidspartnere og investorer. 

Image by William Iven

Investeringscase og risiko

3

Nå skal du lære hvordan du kalkulerer for å finne ut om ditt prosjekt kan gi deg ønsket avkastning, samtidig som du minimerer risikoen for tap.

 

Vi skal ta deg igjennom en reell flipp som har blitt gjort av en i vårt team, og du skal lære hvordan du skal unngå de aller vanligste fallgruvene. 

 

Du skal også lære deg hele prosessen for kjøp av eiendom, både hva som er viktig på visninger, budrunden med tips på ulike budstrategier, hva som skjer når du vinner en budrunde og hvordan en overtakelse foregår. 

Image by Blaz Erzetic

Planlegging av prosjektet

4

Nå kommer en spennende periode hvor du skal planlegge prosjektet for å gjennomføre flippen. Det handler om å sikre at alle jobber planlegges slik at du kan skape et så bra sluttprodukt som mulig - med så høy avkastning som mulig.

 

Du skal lære alle stegene for en vellykket prosjektplanlegging .

 

Det er gjennom god planlegging og forarbeid at du sparer mye tid og penger. Hvem skal gjøre hva, og når skal de ulike arbeidsoppgavene gjøres?

 

Med god kontroll på prosjektet vil du unngå mange kostbare og tidkrevende utfordringer på veien.

Image by Henry & Co.

Implementering og gjennomføring

5

Det er nå du skal implementere og sette ut i virkeligheten den planen du har lagt i de tidligere modulene.

I dette steget vil du fysisk transformere eiendommen og steg for steg tilføre den verdien du skal hente ut i neste steg.

Men, det er også i denne delen hvor noen av de aller største fallgruvene ligger, så her gjelder det å ha kontroll på alle ledd og sørge for å følge den planen som er lagt.

Du vil lære et prosjektrapporteringsverktøy som kommer til å gjøre jobben med å holde kontroll på dette steget mye enklere.

Image by Sylvie Tittel

Til salg

6

Hvilke siste tiltak skal til for at du skal sitte igjen med så mye gevinst som mulig?

Nå er det tid for salg og vi tar deg gjennom alle forberedelser som kan øke verdien av boligen og redusere risikoen din.

 

Nå er det tid for å ta opp kontakten med de meglerne du har i ditt nettverk, for at dere sammen skal analysere siste finish på din flipp.

For de aller fleste er dette steget det meste nervepirrende, men også det som byr på mest glede gitt at ting går den veien man ønsker. 

 

SNAKK MED EN RÅDIGVER

Hvis du har en drøm om å komme i gang med eiendom, eller komme deg videre på din eiendomsreise, står vi klare for å hjelpe deg. Book en samtale med en av våre rådgivere for å se hvordan vi kan hjelpe deg.

Jorgen-Avatar-Homepage-September-2019.jp

JØRGEN DAMSLORA

Som senior rådgiver vil Jørgen hjelpe deg med å definere ditt mål innen eiendom. Dere vil sammen legge en plan for å nå ditt mål og avklare hva du trenger å jobbe med for å oppnå dette målet, slik at du kan få fart på din eiendomskarriere.

bottom of page