top of page
  • Forfatterens bildeTeam Eiendomskoden

Boligflipping og skatt: Her er skattereglene du må kjenne til

Oppdatert: 10. jun.

Å flippe en bolig for salg kan påvirke din inntekt. Husk å sette deg godt inn i reglene som gjelder for boligflipping og skatt. All inntekt er generelt skattbar i Norge, men unntak finnes.


Reglene for skatt på boligsalg varierer avhengig av om boligen har vært din primærbolig og din botid, eller om det er snakk om en boligflipp uten at du som eier har bodd i boligen.


boliflipping og skatt


Denne artikkelen vil gjennomgå skattereglene for salg av bolig i to ulike scenarioer:

1) Når eieren ikke har bodd i boligen

2) Når eieren har bodd i boligen over en gitt periode


1. Boligflipping og skatt når boligen ikke har vært eiers primærbolig


Når du selger en bolig som kun er kjøpt med mål om å flippe den, vil den normalt ikke være regnet som primærbolig. Din primærbolig er den boligen du har registrert som din boligadresse og hvor du har bodd i minimum 12 av de siste 24 månedene.


Når du skal selge en bolig som ikke er din primærbolig, gjelder følgende skatteregler:


Skatteplikt på gevinst ved salg av en bolig etter flipping


Gevinsten ved salg av en bolig som ikke har vært din primærbolig, er skattepliktig. Dette betyr at hvis du har kjøpt en bolig, renovert den og solgt med fortjeneste, må du betale skatt på fortjenesten.


Gevinsten beskattes som kapitalinntekt, som per 2024 er 22%. Dette betyr at 22% av netto gevinsten (salgspris minus kjøpesum, renoveringskostnader og andre relevante utgifter) vil bli beskattet.


Dersom salget resulterer i et tap, kan dette tapet trekkes fra på din skattepliktige inntekt. Dette kan redusere den totale skattebyrden din.


EKSEMPEL PÅ BEREGNING AV SKATT VED SALG AV BOLIGFLIPP

Hvis du kjøper en bolig for 2 millioner kroner, bruker 500 000 kroner på renovering, og deretter selger den for 3 millioner kroner, vil gevinsten være:

Salgspris - (kjøpspris + omkostninger/renovering) = gevinst

Kr 3 000 000 - (kr 2 000 000 + kr 500 000) = kr 500 000


Skatten på denne gevinsten vil da være 22% av kr 500 000 som er kr 110 000.
2. Boligflipping og skatt når boligen har vært eiers primærbolig


Dersom du flipper en bolig som du har bodd i minst 12 av de siste 24 månedene (dette trenger ikke å være sammenhengende måneder), vil den regnes som din primærbolig. Da er det gunstigere skatteregler:


Hvis botidskravet er oppfylt, er gevinsten fra salget skattefri. Dette betyr at du ikke trenger å betale skatt på gevinsten, uansett hvor stor den er. Men husk at du må ha bodd i minst halvparten av boligen selv under botiden (regnet etter utleieverdi).


EKSEMPEL

Hvis du har bodd i en bolig i mer enn 12 av de siste 24 månedene og selger den med en gevinst på 1 million kroner, vil denne gevinsten være skattefri. Salgstidspunkt regnes fra den datoen når kjøper aksepterer budet, og ikke fra datoen kontrakten signeres.


Dersom du har bodd i boligen i mindre enn 12 av de siste 24 månedene, vil gevinsten bli skattepliktig på samme måte som for en bolig som ikke har vært primærbolig (22% skatt på gevinsten).


Viktige unntak fra skatteregelen


Som med alle regler finnes det også her unntak som du må ta høyde for.


  • Dødsbo: Ved salg av en bolig som er del av et dødsbo, kan andre regler gjelde.

  • Utleie: Hvis boligen har vært utleid i en periode, kan dette påvirke skatteplikten. Utleieperioder kan også påvirke beregningen av botidskravet.

  • Brukshindring: Om du i en periode er forhindret fra å bruke boligen din selv, kan du likevel opptjene botid – som gir deg skattefri gevinst. Dette unntaket gjelder om du har opplevd brukshindring. Eksempler på dette er at du eller din ektefelle (ikke samboer) må flytte av uforutsette grunner som utdanning, arbeid eller sykdom. En forutsetning er at man ikke kjente til brukshindringen da man kjøpte boligen.
Du er selv ansvarlig for å oppgi riktige tall til skattekontoret


Å forstå de norske skattereglene for salg av bolig er essensielt for å planlegge økonomisk når du skal flippe en bolig. For boliger som ikke har vært din primærbolig, må du betale skatt på gevinsten, mens du kan unngå skatt hvis boligen har vært din primærbolig og du har bodd der i minst 12 av de siste 24 månedene.


Vi anbefaler at du konsulterer en skatterådgiver for å sikre at du navigerer disse reglene korrekt og optimaliserer din skatt riktig, slik at du ikke får en skattesmell i ettertid.


For mer detaljerte opplysninger, se Skatteetatens hjemmeside eller konsulter en profesjonell skatterådgiver. Skattereglene kan endres, så det er viktig å holde seg oppdatert på de nyeste retningslinjene.


Lyst å lære mer om eiendom? >> Les mer om vårt eiendomskurs her 

 


4 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page