Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

Erlend Osberg Nilsen

Før dette kurset startet hadde jeg kun en utleieleilighet, hensikten min da

var kun å komme meg inn på boligmarkedet.

 

Lenge hadde jeg forsøkt og komme igang med neste prosjekt men følte jeg manglet egenkapital og det var vanskelig å få lån i banken. 

Jeg syntes kurset var en "eyeopener" og satte søkelyset på de barrierer man ofte har når en skal drive med utleie av eiendom.

 

Kurset åpnet øynene mine for kreativ finansiering, og måter å tenke investeringer på.

 

Dette ga meg den ene "aha-opplevelsen" etter den andre. 

Kunnskapen jeg lærte gjorde at jeg tok i bruk nye strategier som bidrog til at jeg kunne kjøpe flere og større eiendommer.

Et av det viktigste kurset lærte meg, var å posisjonere meg korrekt i forhold til banken. Dette hjalp meg å forstå finansieringen som igjen førte til lån i banken.

Tilbakemeldinger fra kursportalen

Tilbakemeldinger fra nettverket

© 2020 Inspiro Group AS