top of page
 • Forfatterens bildeTeam Eiendomskoden

Håkons drøm om å bli økonomisk uavhengig startet med «frihetstallet»

Oppdatert: 10. jun.

Drømmen om å bli økonomisk uavhengig var hovedmotivasjon da Håkon Widerøe meldte seg inn i Eiendomskoden. Se hans 10-årsplan.

Slik skal Håkon bli økonomisk uavhengig med eiendomsinvesteringer.
Foreldrepermisjonen ble startskuddet for Håkon Widerøes drøm om å bli økonomisk uavhengig ved hjelp av eiendomsinvesteringer.

Håkon Widerøe har vært medlem av Eiendomskoden i 3 år. I dag har han to transaksjoner med løpende avkastning og tydelige mål om hvor han ønsker å være om 3-20 år. 


– Å jobbe med eiendom handler ikke om å karre til seg mest mulig penger selv, sier Håkon.


Foreldrepermisjon kickstartet interessen for eiendom


Håkon Widerøe startet sin eiendomsreise som så mange andre før han: Han kjøpte en egen leilighet og totalrenoverte badet. Han hentet inn tilbud, fant smarte løsninger og fulgte opp håndverkere. Utover dette hadde han ingen erfaring med eiendom før Eiendomskoden.


– Jeg ble medlem sommeren 2021. Frem til da hadde mesteparten av tiden gått til jobb.


– Under foreldrepermisjonen til min første sønn fikk jeg plutselig tid til å reflektere over hva jeg ville oppnå – ikke bare karrieremessig, men også i livet, sier Håkon.


Han begynte å interessere seg enda mer for personlig økonomi og ønsket å bli økonomisk uavhengig. Via Youtube ble han kjent med forskjellige typer investeringer: aksjer, fond, råvarer, med mer. Likevel opplevde han liten grad av kontroll på disse investeringene, og fant det heller ikke spesielt interessant.


– Eiendom derimot, var en investeringsform jeg kunne være involvert i, og derfor kunne ha mer kontroll på. Det var også noe som kunne bidra til cashflow. Var skeptisk til kurset – nå har han vært medlem i 3 år


Målet til Håkon var å oppnå større grad av frihet og mer egentid, og ikke å være avhengig av jobben – med andre ord: Han ville bli økonomisk uavhengig. Han visste hva han ville, men var usikker på hvor han skulle finne kunnskap eller kapital. 


– Jeg ble kjent med Eiendomskoden gjennom en annonse på Facebook, og lastet ned E-boken. Det virket veldig interessant, og jeg meldte meg derfor på et webinar. Dette var bra, og jeg ville lære mer. 


På webinaret ble Håkon tilbudt å booke en gratis time med en av rådgiverne, hvor han kunne diskutere sin situasjon og hvilke fremtidige mål han hadde innen eiendom. 


– Jeg var meget skeptisk til å kjøpe kurset, det virket for godt til å være sant, sier han. 


Håkon tok sjansen likevel og meldte seg på kurset. I dag har han vært medlem i 3 år. Det viktigste han har fått ut av fellesskapet i Eiendomskoden, har vært å komme i gang. 


– Det tok 2 år fra jeg ble medlem, til jeg gjennomførte første transaksjon. Det var som investor, og jeg anvendte da blant annet kursinnholdet som omhandlet risikovurdering.«10-årsplanen» for å bli økonomisk uavhengig


I kurset ble trekanten bestående av tid, kapital og kompetanse sentral for hvordan Håkon valgte å gå frem. Han befant seg i en situasjon der både tid, kapital og kompetanse innen eiendom var minimal. Han startet da med det som nå var lettest tilgjengelig: Kompetanse.


– Eiendomskoden er nok den faktoren som gjorde at jeg forpliktet meg til å komme skikkelig i gang. At mål ble gjort om til handling. Det å tørre å prate høyt om det du vil oppnå i møte med venner og familie, leder til muligheter som ellers ikke ville vært der.


For Håkon viste det seg at passiv investor var veien å gå. I dag har han to transaksjoner som gir løpende avkastning, og inntekten fra eiendom har økt. Videre har Håkon Widerøe satt seg tydelige mål for hva han ønsker å oppnå de neste 3-20 årene innen eiendom. 


Helt konkret: 

 • Innen 3 år: Minimum 1 utleieeiendom

 • Innen 5 år: Minimum 2 utleieeiendommer

 • Innen 10 år: Økonomisk uavhengig

 • Innen 20 år: Kunnskapen er videreført til neste generasjon

– Hovedfokuset neste år blir å fortsette egen kompetansebygging, spesielt innenfor det å drive prosjekter, bygge kapital og bygge et solid team, spesielt håndverkere. Jeg ønsker også å gjennomføre minimum 2 flipper, sier Håkon. Kurset ble øyeåpner: – Vit hva du bringer til bordet 


For Håkon ble Eiendomskoden en øyeåpner på flere plan på reisen mot å bli økonomisk uavhengig. Han forteller om spesielt tre faktorer som har vært viktige lærdommer på veien:


 1. Oversikt over bransjen – Å få en helhetsoversikten over eiendomsbransjen og de ulike måtene man kan jobbe på: Fra passiv investor til å drive prosjektene selv til alle transaksjonene som er mulig – ikke minst hva som utgjør en transaksjon.

 2. Vit hva du bringer til bordet– Det er ikke bare objekt og kapital, det er også kunnskap og tid som er innsatsfaktorer. Du må vite hva du bringer til bordet av innsatsfaktorene og ha et realistisk forhold til disse. Hva har jeg av kapital? Hva har jeg av tid og kunnskap? Har jeg objekter?

 3. Samarbeid skal være vinn-vinn– Å jobbe med eiendom handler ikke om å karre til seg mest mulig penger selv. Samarbeid skal være vinn-vinn for alle involverte. En transaksjon gjennomført med litt lavere avkastning, er fortsatt én mer enn null (aka. transaksjonen som ikke ble noe av fordi du ikke var villig til en rettferdig fordeling).«Frihetstall»-malen og godt nettverk


I kurset fikk Håkon flere verktøy og ressurser som viste seg å være svært nyttige på veien. Blant dem var «frihetstall-malen». Den lot han plotte inn alle kostnader og inntekter på en enkel måte, for å finne sitt frihetstall – et konkret mål for å bli økonomisk uavhengig.


– Frihetstall-malen var nok den viktigste enkeltressursen. Den medførte at jeg fattet de kjedelige grepene for egen økonomi, sier Håkon. 


Nettverksgruppen på Facebook har også vært viktig. Her får han svar på det meste man lurer på og kan komme i kontakt med andre som ser etter et samarbeid. Det er i samarbeid med andre medlemmer at Håkon har kommet i gang med transaksjoner. 


– Jeg tror at uten gruppen, ville det vært mer krevende å finne seriøse samarbeidspartnere.10 viktigste «takeaways» for å bli økonomisk uavhengig


Til de som sitter med samme drøm om å bli økonomisk uavhengig, har Håkon 10 viktige lærdommer han ønsker å dele, som han selv har innsett på veien.


 1. Du må vite hva du vil. Klarer du ikke å skrive eller å si høyt hva du vil oppnå, så er det vanskelig å få en retning, å holde motivasjon, få hjelp av andre, eller finne samarbeidspartnere.

 2. Du må vite mengden du har av tid, kapital og kunnskap, og klare å synliggjøre dette. Dette danner grunnlag for strategien du velger.

 3. Hva er ditt forhold til risiko? Dette vil også spille inn på valgt strategi.

 4. Du vil aldri være helt klar for første transaksjon, så hopp ut i det etter en solid risikovurdering.

 5. Strategien kan endres, prøv forskjellige ting basert på innsatsfaktorene.

 6. Penger er bare penger. Ikke la frykten din for å tape penger hindre deg i å lære. Nettverket og kunnskapen du får av en transaksjon kan være mange ganger verdt kroner og øre, selv om penger er det som er lettest å se.

 7. Aktivitet avler aktivitet. Jo mer du jobber med det, jo mer har du lyst til å gjøre.

 8. Støtte fra de rundt deg er bra og gjør det lettere. Samtidig er det ikke avgjørende at alle rundt deg forstår det du gjør. Ikke bruk dyrebar tid på å skulle «omvende» mennesker som ikke er villig til å endre sitt syn og som ikke tilfører noe.

 9. Jo flere forpliktelser du har, økonomisk, familiært og karrieremessig, jo større er terskelen for å endre på noe.

 10. Å oppnå endring krever at du prioriterer og dermed velger bort. Hva kan du velge bort? Hva er du villig til å velge bort?

Helt til slutt har Håkon et godt råd til alle som ønsker å komme i gang med eiendom: 


– Eiendomsinvesteringer er ikke ene og alene det å kjøpe en utleieleilighet og leie den ut. Det er bedre å gjøre ting sammen. Og jo mer komplekse ting som skal gjøres, jo bedre team trenger du.

 

Har du også et mål om å bli økonomisk uavhengig?


Hvis du har en drøm om å komme i gang med eiendomsinvestering, eller komme deg videre på din eiendomsreise, står vi klare for å hjelpe deg. Book en samtale med en av våre rådgivere for å se hvordan vi kan hjelpe deg.45 visninger0 kommentarer

Kommentare


bottom of page