top of page

ONLINEKURSET

UTLEIESYSTEMET

Investering og utleie = passiv inntekt

KURSET

Kom i gang med eiendomsinvestering og utleie selv om du ikke sitter på store verdier eller har erfaring med eiendomsutvikling. Du kan oppnå mye med kunnskap og et godt kontaktnett, og vi skal vise deg hvordan.

Kurset vil blant annet gir deg et system for å sikre en passiv inntekt gjennom utleie og verdiøkning av eiendom. Kurset er delt inn i to hoveddeler, utleiesystemet og investering, og gir deg alt du trenger for å lykkes med utleie av eiendom.

Under utleiesystemet lære alt du trenger for å sette opp et effektivt utleiesystem. Både hvordan du skal organisere og administrere dine leieforhold på en effektiv måte, hvordan du skal finne de rette leietakerne, gjennomføre visninger, leiekontrakter og alt som er viktig for deg som leier ut eiendom.  

I kursdelen som handler om investering lærer du hvordan avkastning, risiko, strategi, kapital og investering henger sammen for å oppnå gode resultater innen eiendomsinvestering og utvikling. Den handler om hvordan du skal få best mulig utbytte av de strategiske valgene du tar, hvordan du kan reise kapital og hvordan du skal finne de gode investeringsobjektene.       

KURSPLAN

SYSTEM

Image by Oliur

Kom i gang med Utleiesystemet

1

Før du går i gang med Utleiesystemet skal du bli litt mer kjent med eiendomsbransjen og hvilke muligheter du har for å tjene gode penger på utleievirksomhet. Dette vil hjelpe deg til å finne ditt potensiale og lage en god plan for hva du ønsker å oppnå i eiendomsmarkedet.

Image by Isaac Smith

Ditt UtleieSystem for større frihet med din virksomhet

2

Nå skal du lære du hvordan du fra dag 1 setter opp en god struktur på din utleievirksomhet slik at du kan spare mye dyrebar tidsbruk, og enkelt skalere eller outsource utleievirksomheten din på et senere tidspunkt. 

Image by HiveBoxx

Hvordan tiltrekke gode leietakere?

3

For et godt, stabilt og trygt leieforhold er det viktig at du finner gode leietakere som behandler utleieobjektet med respekt. I denne kursdelen skal vi gå nærmere inn på hvordan du finner de beste leietakerne og du får annonsemalen som tiltrekker seg disse.

interiørdesign stue sofa_MMG

Viktige punkter du ikke må glemme på en visning.

4

Her får du ekspertråd på hvordan du holder en visning som er mest mulig tids- og kostnadseffektiv for deg, så du unngår unødvendige visninger. I tillegg får du sjekklister på hva du bør gjøre før, under og etter visning så du sikrer en profesjonell gjennomført visning.

Image by Helloquence

Unngå disse feilene i en leiekontrakt

5

Den største utfordringen i et leieforhold er dersom en tvist oppstår, enten som en del av ubetalt husleie, husbråk, skader eller generelt ubehag. For å unngå dette må du ha en solid kontrakt fra starten av et leieforhold. Her får du de viktigste elementene i en kontrakt som beskytter deg best mulig som utleier ved en eventuell tvist.

Image by Maria Ziegler

Hvordan drifter du et leieforhold mest effektivt og tidsbesparende?

6

Dette er kanskje den viktigste modulen i dette kurset om utleie, og tar for seg selve leieforholdet og hvordan du kan drifte det på en måte så det blir en god erfaring for både deg og leietaker. Du får en rekke tips og triks til å få maksimalt ut av din virksomhet over lengre tid, slik at du sikrer din inntekt og ikke minst, sikrer at leieforholdet blir profitabelt.

INVESTERING

Image by Carlos Muza

Avkastningskrav og risiko

1

I denne modulen skal du lære om avkastningskrav og risiko. Her vil du få verktøykassen som du skal bruke i løpet av kurset (og senere) for å finne gode investeringsobjekter, evaluere dem. Du vil lære metoder som gjør at du enklere skal kunne avgjøre om det er en god investering eller ikke.

Image by Startaê Team

Strategi

2

Strategi er det viktigste i enhver investering. Strategi og struktur er det som skaper en god investering. Du finner ikke en god investering, du skaper den. Det aller viktigste i enhver transaksjon er strategien som ligger bak. Her skal du lære hvilke elementer som må med i en god struktur og systemet som ligger bak gode investeringer.

Image by Etienne Martin

Kapital

3

Kapital finnes i mange former og er nødvendig for transaksjon, verdiøkning og salg. Kapital trenger ikke være kontanter, eller penger. Her får du en innføring i hvordan du kan reise kapital, selv om du selv ikke sitter på store verdier eller kontanter.

Image by Austin Distel

Investering

4

En potensiell investering kan være en spesifikk eiendom, tomt, eksisterende selskap eller rett og slett bare en idé som kan omsettes. I denne delen skal du lære deg prinsippene bak en god investering og hvordan du setter opp en investeringsplan.

SNAKK MED EN RÅDIGVER

Hvis du har en drøm om å komme i gang med eiendom, eller komme deg videre på din eiendomsreise, står vi klare for å hjelpe deg. Book en samtale med en av våre rådgivere for å se hvordan vi kan hjelpe deg.

Jorgen-Avatar-Homepage-September-2019.jp

JØRGEN DAMSLORA

Som senior rådgiver vil Jørgen hjelpe deg med å definere ditt mål innen eiendom. Dere vil sammen legge en plan for å nå ditt mål og avklare hva du trenger å jobbe med for å oppnå dette målet, slik at du kan få fart på din eiendomskarriere.

bottom of page