top of page
  • Team Eiendomskoden

Unngå disse 5 fallgruvene for å lykkes med eiendom!Etter å ha jobbet med eiendom i mange år, har jeg også sett hva som er de vanligste fallgruvene å gå i. Styrer du unna disse 5 fellene er du langt på vei til å lykkes med dine eiendomsinvesteringer.


  1. Mangel på strategi og system for dine eiendomsinvesteringer For å lykkes med eiendom må du jobbe strategisk og effektivt mot målet du har satt deg. Du må ha en god strategi på hvordan du skal gjennomføre prosjektet, og ved å benytte gode systemer vil du spare verdifull tid.

  2. Spekulere i stedet for å investere i eiendom Det hjelper lite å spekulere i hvordan markedet vil endre seg. Bruk heller tiden din fornuftig ved å tilføre kunnskap og sette i gang. Invester først og fremst i deg selv, så du kan tenke og handle som en investor. Når du vet hvordan du setter opp gode investeringscase med risikoanalyse, unngår du også store tap.

  3. Spør feil person om hjelp eller råd Du kan gå i en felle ved å ta imot råd fra noen som ikke har nok kunnskap og erfaring. Vær derfor sikker på at den personen du spør om hjelp og råd har nok kunnskap om emnet, har erfart det selv og er der du ønsker å være. Spør hvordan de kom seg dit - og gjør det samme.

  4. Eiesyndromet Du må ikke eie alt selv! Mange tenker at de må eie alt selv for å komme seg inn på eiendomsmarkedet. Det er faktisk ikke tilfellet. Finn gode samarbeidspartnere og skap gode investeringscaser.

  5. Gjøre alt selv Du må ikke gjøre alt selv. Partnerskap og samarbeid kan være mer lønnsomt enn å jobbe helt alene. Skap derfor et solid nettverk og finn gode samarbeidspartnere.


Tenk nytt og styr unna disse 5 fellene når du vil investere i eiendom. Da har du gode forutsetninger for å lykkes med dine eiendomsinvesteringer.


Lykke til!


209 visninger1 kommentar
bottom of page